Bình minh trên bờ kè

2.500.000

Chất liệu: sơn dầu trên toan
Kích cỡ: 80cm x 80cm
Năm sáng tác: 4/2021

Mã: 9910 Số lượt xem: 91 Danh mục: Chia sẻ: