Bịt Mắt, Bắt Dê

7.000.000

Tranh: BỊT MẮT, BẮT DÊ
Chất liệu: Sơn dầu
Kích thước: 40x 60 cm
Năm: 2019

Mã: 4358 Số lượt xem: 1696 Danh mục: , , Chia sẻ: