Cổng Đình

6.000.000

Tên tác phẩm: Cổng Đình
Kích thước: 80×100×3(cm)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Năm sáng tác: 2010

Mã: 5888 Số lượt xem: 943 Danh mục: ,