Thiếu Nữ bên Hoa Sen

12.000.000

Tranh sơn dầu vẽ trên toan
Kích thước : 60 × 80 cm

Mua ngay Đọc tiếp