Sen hạ

30.000.000

Chất liệu Sơn mài truyền thống
Kích thước: 100 x 80 cm

Mã: 10142 Số lượt xem: 722 Danh mục: Chia sẻ: