Trên cánh đồng

11.000.000

Chất liệu: Sơn dầu
Kích cỡ: 70x 100cm

Đã Bán