Vượt sóng

10.000.000

Acrylique và sơn dầu trên vải toan
Tranh sáng tạo duy nhất
Khổ 40 x 40cm

Mã: 8186 Số lượt xem: 438 Danh mục: Chia sẻ: