Bình hoa ly

2.000.000

Bình hoa ly
Chất liệu : Acrylic trên toan
KT: 40•40cm
2022

Số lượt xem: 26 Danh mục: Chia sẻ: