Cung đàn xưa

6.000.000

Chất liệu : Sơn dầu trên vải toan
Kích thước : 60 cm x 80 cm
Năm sáng tác : 2019 .

Mã: 3560 Số lượt xem: 1756 Danh mục: