Hiển thị tất cả 18 kết quả


Họa sĩ Bùi Quốc Hiên

Sinh năm 1963
Địa chỉ : đường 477 xã Gia phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Là họa sĩ tự do chuyên sáng tác tranh sơn dầu.