Hiển thị một kết quả duy nhất

Tranh Sơn Dầu

Phiêu du

8.000.000
7.000.000

Bùi Quốc Hiên

Danh hoạ Pablo Picasso

5.500.000

Bùi Quốc Hiên

Hoa ngày mới

5.000.000
4.500.000

Tranh Sơn Dầu

Chào mùa Hè

8.000.000

Tranh Sơn Dầu

Hoa Loa Kèn trắng

5.000.000

Tranh Sơn Dầu

Góc Đại Dương

6.000.000

Bùi Quốc Hiên

Hoa Hồng

5.000.000

Tranh Sơn Dầu

Người thắp lửa

8.000.000

Bùi Quốc Hiên

Danh họa Bùi Xuân Phái

8.000.000

Bùi Quốc Hiên

Mùa Thu trở lại

7.000.000

Bùi Quốc Hiên

Đón Xuân

5.000.000

Bùi Quốc Hiên

Nhớ mùa hoa Phượng

5.000.000

Bùi Quốc Hiên

Vầng Trăng mùa Hạ

5.000.000

Tranh Sơn Dầu

Hoa Hướng Dương

5.000.000

Bùi Quốc Hiên

Cung đàn xưa

6.000.000

Bùi Quốc Hiên

Chiều ở quê

6.000.000

Bùi Quốc Hiên

Tắm mưa

9.000.000

Bùi Quốc Hiên

Cúc Đại Đóa

4.000.000

Bùi Quốc Hiên

Tĩnh vật đầu Xuân

3.500.000

Họa sĩ Bùi Quốc Hiên

Sinh năm 1963
Địa chỉ : đường 477 xã Gia phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Là họa sĩ tự do chuyên sáng tác tranh sơn dầu.