Hiển thị tất cả 19 kết quả

Tranh Nghệ Thuật

Mùa loa kèn

29.000.000

Nguyễn Thịnh

Trâu

16.000.000

Tranh Phong Cảnh

Chùa cầu

20.000.000

Nguyễn Thịnh

Đón xuân

15.000.000

Nguyễn Thịnh

Xuân thì

15.000.000

Nguyễn Thịnh

Mùa sen

40.000.000

Nguyễn Thịnh

XUÂN

25.000.000

Nguyễn Thịnh

Trâu tơ

15.000.000

Nguyễn Thịnh

Mưa biển

12.000.000

Nguyễn Thịnh

Mùa Thu

25.000.000

Nguyễn Thịnh

BIỂN ĐỎ

9.000.000

Nguyễn Thịnh

BÊN HOA

30.000.000

Nguyễn Thịnh

Hoạ mi

27.000.000

Nguyễn Thịnh

Tiếng Sóng

50.000.000

Nguyễn Thịnh

VÌ TỔ QUỐC

30.000.000

Nguyễn Thịnh

Trăng xanh

35.000.000

Nguyễn Thịnh

Tắm sen

30.000.000

Nguyễn Thịnh

Nắng

30.000.000

Nguyễn Thịnh

Xuân Vọng

20.000.000

Họa sỹ Nguyễn Tuấn Thịnh

Sinh năm 1962 ở Hà nội
- Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt nam năm 1985
- Tốt nghiệp thạc sỹ Mỹ thuật năm 2011
- Có tranh tham gia các triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc các năm 1990, 2010.
- Tham gia nhiều triển lãm Hà nội.
- Triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt nam thường kỳ hàng năm.
- Các triển lãm nhóm Họa sỹ khác tại Hà nội
- Triển lãm Mountain stars 2018,2017,2016,2015 tại Hà nội.
- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt nam