Hiển thị một kết quả duy nhất

Nguyễn Thịnh

Phố đỏ

20.000.000

Nguyễn Thịnh

Sen

15.000.000

Nguyễn Thịnh

Tắm sen

30.000.000

Nguyễn Thịnh

Nắng

25.000.000

Nguyễn Thịnh

Xuân Vọng

20.000.000

Nguyễn Thịnh

Nắng xuân

15.000.000

Họa sỹ Nguyễn Tuấn Thịnh

Sinh năm 1962 ở Hà nội
- Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt nam năm 1985
- Tốt nghiệp thạc sỹ Mỹ thuật năm 2011
- Có tranh tham gia các triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc các năm 1990, 2010.
- Tham gia nhiều triển lãm Hà nội.
- Triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt nam thường kỳ hàng năm.
- Các triển lãm nhóm Họa sỹ khác tại Hà nội
- Triển lãm Mountain stars 2018,2017,2016,2015 tại Hà nội.
- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt nam