Hiển thị một kết quả duy nhất

Nguyễn Thịnh

Nắng

25.000.000

Nguyễn Thịnh

Xuân Vọng

20.000.000

Nguyễn Thịnh

Nắng xuân

15.000.000

Họa sỹ Nguyễn Tuấn Thịnh

Sinh năm 1962 ở Hà nội
- Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt nam năm 1985
- Tốt nghiệp thạc sỹ Mỹ thuật năm 2011
- Có tranh tham gia các triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc các năm 1990, 2010.
- Tham gia nhiều triển lãm Hà nội.
- Triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt nam thường kỳ hàng năm.
- Các triển lãm nhóm Họa sỹ khác tại Hà nội
- Triển lãm Mountain stars 2018,2017,2016,2015 tại Hà nội.
- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt nam