Hiển thị tất cả 6 kết quả

Họa sĩ Trương Trọng Quyền
Tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật Việt Nam
Hoạt động nghệ thuật
Từng tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa trong và ngoài nước
Một số triển lãm tiêu biểu
Triển lãm Đao Pháp năm 2017
Triển lãm giao lưu văn hóa Việt Hàn “Mùa Xuân” năm 2017
Triển lãm giao lưu văn hóa Việt Hàn năm 2018
Triển lãm nhóm “36+” năm 2019

Tranh Phong Cảnh

Bình yên

25.000.000

Tranh Phong Cảnh

Mùa hoa cải

24.999.997

Trọng Quyền

Biển vắng

25.000.000

Trọng Quyền

Phố xưa

34.999.999

Trọng Quyền

Cầu Long Biên

35.000.000

Trọng Quyền

Phố mùa đông

35.000.000