Hiển thị một kết quả duy nhất

Họa sĩ Trương Trọng Quyền
Tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật Việt Nam
Hoạt động nghệ thuật
Từng tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa trong và ngoài nước
Một số triển lãm tiêu biểu
Triển lãm Đao Pháp năm 2017
Triển lãm giao lưu văn hóa Việt Hàn “Mùa Xuân” năm 2017
Triển lãm giao lưu văn hóa Việt Hàn năm 2018
Triển lãm nhóm “36+” năm 2019

Tranh Phong Cảnh

Bình yên

25.000.000

Tranh Sơn Dầu

Mùa hoa cải

24.999.997

Tranh Sơn Dầu

Biển vắng

25.000.000
Đã bán

Tranh Sơn Dầu

Phố xưa

34.999.999
Đã bán

Tranh Sơn Dầu

Cầu Long Biên

35.000.000
Đã bán

Tranh Sơn Dầu

Phố mùa đông

35.000.000