Hiển thị một kết quả duy nhất

Tranh Trừu Tượng

Trừu Tượng

6.000.000

Tranh Trừu Tượng

Đài Hoa

10.000.000

Tranh Trừu Tượng

Người Đẹp

4.000.000

Đỗ Hanh

Chào Xuân 2019

10.000.000
20.000.000
10.000.000

Tranh Trừu Tượng

Tam Nhân

10.000.000

Họa sĩ Đỗ Hanh

Sinh năm 1955, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội
- Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam khóa 1986 - 1991
- Sở trường: lãng mạn, trừu tượng
- Tham gia triển lãm toàn quốc 1990
- Triển lãm cá nhân 1994
- Triển lãm cá nhân 2001
- Triển lãm nhóm tại 16 Ngô Quyền Hà Nội
- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt nam
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam
- Có tranh trong bộ sưu tập tranh của người trong và ngoài nước