Hiển thị tất cả 8 kết quả


Nữ Họa Sĩ : Đỗ Ngọc Oanh

Sinh năm 1956 . tại Hà Nội.
* Tốt nghiệp ĐHMT Công Nghiệp - Chuyên ngành Sơn Mài truyền thống - Khoa Sơn Mài K15 ( 1975 - 1979).
* Họa Sĩ Thi Công công trình Nội Thất xưởng Hội Họa - Công Ty Mỹ Thuật Trung Ương Hà Nội ( 30 công tác - Đã nghỉ hưu ).
* Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam - ngành Hội Họa.
* Hội Viên Hội Mỹ Thuật Hà Nội - ngành Hội Họa.
* Ban chủ Nhiệm Cáu Lạc Bộ Nữ Họa Sĩ Hội Mỹ Thuật Việt Nam.
* Hội Viên Mỹ Thuật Unetsco Trung Ương.
* Hội Viên Mỹ Thuật Unetsco Hà Nội.
CÓ TRANH TRONG CÁC SƯU TẬP TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI : MỸ , PHÁP , THỤY ĐIỂN, ĐỨC , NHẬT , HÀN QUỐC ( Bảo Tàng Guanzu Hàn Quốc). LÀO , ẤN ĐỘ...