Xếp hạng 5.00 / 5 (4 phiếu bầu) trong 17 sản phẩm

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Đỗ Cường

Hoa mùa hạ

7.000.000

Đỗ Cường

Sớm vùng cao

9.000.000

Đỗ Cường

Quỳnh Hương

7.000.000

Tranh Phong Cảnh

Nắng Rừng

9.000.000

Tranh Phong Cảnh

Ngày Nắng Đẹp

9.000.000

Tranh Phong Cảnh

Nắng Hội An

10.000.000

Đỗ Cường

Bến Vắng

12.000.000

Đỗ Cường

Cúc Họa Mi

7.000.000

Đỗ Cường

Nắng Vùng Cao

9.000.000

Đỗ Cường

Hoa Nắng

8.000.000

Đỗ Cường

Hoa Mùa Xuân

6.000.000

Họa sĩ Đỗ Nam Cường

Sinh năm 1960. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
- Hội viên Hội MTVN.
- Hội viên Hội MTHN.
Đã tham gia nhiều Triển lãm Mỹ thuật:
- Bốn lần Triển lãm Nhóm " BÈ BẠN" các năm 2001- 2006 - 2014 - 2016. Tại Nhà TL 16 Ngô Quyền - Hà Nội.
- Hai lần Triển lãm MT Thủ Đô 2017 - 2018.
- Hai lần Triển lãm MT của CLBMT sáng tác về đề tài Xây dựng và Bảo vệ Tổ Quốc
- Hội MTVN và đạt Giải Thưởng 2017 - 2018.