Hiển thị tất cả 7 kết quả


Họa sĩ Trần Đức Thức

Sinh năm 1973 tại Hải Dương
Hiện đang làm việc tại Hà Nội
Chuyên môn: Cử nhân Mỹ thuật
Chất liệu ưa thích: Bột màu, Acrylic, Sơn dầu.
Sở thích vẽ: Tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật.
Hoạt động Mỹ thuật:
- Tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc LLVT 1992
- Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 1999
- Tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc LLVT 2008
- Tham gia Triển lãm Mỹ thuật ĐƯỜNG BIÊN 2013
- Tham gia Triển lãm Mỹ thuật 60 năm Điện Biên Phủ 2014
- Tham gia Triển lãm Mỹ thuật 40 năm giải phóng miền Nam 2015.
- Tham gia Triển lãm Tranh giấy Hà Nội năm 2017.