Được xếp hạng 5.00 5 sao
Xếp hạng 5.00 / 5 (3 phiếu bầu) trong 39 sản phẩm

Hiển thị một kết quả duy nhất

Tranh Sơn Dầu

Đợi Mùa Xuân Về

20.000.000

Tranh Trừu Tượng

Nắng Có Còn Xuân

10.000.000

Tranh Sơn Dầu

Xuân Trên Bản Nhỏ

70.000.000
50.000.000

Tranh Sơn Dầu

Mưa Về

7.000.000

Tranh Sơn Dầu

Hụt…

7.000.000

Tranh Sơn Dầu

Chém Gió

7.000.000

Tranh Sơn Dầu

Bịt Mắt, Bắt Dê

7.000.000

Tranh Sơn Dầu

Đuổi Bắt

6.000.000

Tranh Sơn Dầu

Mùa Vu Lan

15.000.000

Tranh Sơn Dầu

Ma Chơi Làm Người

15.000.000

Tranh Sơn Dầu

Một Cõi Đi Về

20.000.000

Tranh Sơn Dầu

Mùa Cuối

8.000.000

Tranh Nghệ Thuật

Tiếng Vọng

10.000.000

Tranh Sơn Dầu

Cá Hề

12.000.000
30.000.000

Tranh Sơn Dầu

Khát Vọng

20.000.000

Tranh Sơn Dầu

Vô Thường

Được xếp hạng 5.00 5 sao
40.000.000

Tranh Sơn Dầu

CAO NGUYÊN ĐỎ

30.000.000

Tranh Sơn Dầu

Mùa Hạ Đi Qua

7.000.000

Đức Lâm

Thu Vội Vàng

7.000.000

Tranh Sơn Dầu

Tình Là Chi? (No.2)

10.000.000

Tranh Sơn Dầu

Chiều Tàn Thu

15.000.000
15.000.000

Tranh Sơn Dầu

Tình Là Chi?

15.000.000

Tranh Sơn Dầu

Đêm Cuồng Say

15.000.000

Tranh Sơn Dầu

ĐIỆU TANGO CHO EM

15.000.000

Tranh Sơn Dầu

Giác Ngộ (No.3)

10.000.000

Tranh Sơn Dầu

Giác Ngộ (No.4)

10.000.000

Tranh Sơn Dầu

Giác Ngộ (No.5)

10.000.000

Tranh Sơn Dầu

Giác Ngộ (No.6)

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000

Tranh Sơn Dầu

Giác Ngộ (No.7)

10.000.000

Tranh Sơn Dầu

Giác Ngộ (No.8)

10.000.000

Tranh Sơn Dầu

Giác Ngộ (No.9)

30.000.000

Tranh Sơn Dầu

Giác Ngộ (No.10)

30.000.000

Tranh Sơn Dầu

Dưới Bóng Sala

Được xếp hạng 5.00 5 sao
30.000.000

Tranh Trừu Tượng

Vết Thời Gian

30.000.000

Tranh Sơn Dầu

Tịnh Tâm

30.000.000

Họa sĩ Nguyễn Đức Lâm

Năm sinh: 10-07-1979
Giới tính : Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Thành viên Câu lạc bộ Họa sĩ trẻ Lam Sơn Thanh Hóa.
Hội viên Hội Văn Học Nghệ thuật Thanh Hoá.

Những tác phẩm chính đã công bố:
“ NẮNG CÔNG TRƯỜNG” – Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước: (80 x 80)cm
“ BUỔI SÁNG Ở VÙNG BIÊN” - Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước (70x90)cm
Tham gia triển lãm "Những con đường của cuộc sống 1", tháng 5 năm 2012 của CLB hoạ sỹ trẻ Lam Sơn Thanh Hoá.
+ Tác phẩm: Bộ tác phẩm “PHỐ HOA” – Chất liệu: khắc gỗ. Tham gia triển lãm nghệ thuật "Đồ họa Xứ Thanh", tháng 5 năm 2013 của Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hoá.
+ Tác phẩm: “HỘI RỐI”- Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: (70x 90)cm. Tham gia triển lãm khu vực Bắc Miền Trung , tháng 8 năm 2013 tại Nghệ An
+ Tác phẩm: “CHUNG CƯ 1”; “ CHUNG CƯ 2” – Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước: (80x80)cm. Tham gia triển lãm "Những con đường của cuộc sống 2", tháng 4 năm 2014 của Câu lạc bộ hoạ sĩ trẻ Lam Sơn Thanh Hoá.
+ Tác phẩm: “BÁM BIỂN”- Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: (80x 80)cm. Tham gia triển lãm khu vực Bắc Miền Trung 2014, tại Huế.
+ Tác phẩm: “CHUNG CƯ”- Chất liệu: Sơn dầu + Acrylic - Kích thước: (100x 110)cm. Tham gia triển lãm “Hội tụ” của 5 vùng kinh đô xưa tại Festival Huế năm 2014.
+ Tác phẩm: “BÍ ẨN CỦA SỰ IM LẶNG” - Chất liệu: Sơn dầu + Acrylic - Kích thước: (100x 110)cm. Tham gia triển lãm khu vực Bắc Miền Trung 2015, tại Thanh Hoá.
+ Tác phẩm: “MỘNG” - Chất liệu: Acrylic trên giấy - Kích thước: (10x 12)cm. Tham gia triển lãm tranh minh hoạ “Vietnam: New Winds” do GalleryOne ( Gurgaon, Ấn Độ), tổ chức tại Italia năm 2015
+ Tác phẩm: “LỜI THÌ THẦM” - Chất liệu: Sơn dầu + Acrylic - Kích thước: (100x 110)cm. Tham gia triển lãm khu vực Bắc Miền Trung năm 2016, tại Quảng Trị.
- Tác phẩm: “CÁ HỀ”; “VÔ THƯỜNG” – Chất liệu: Sơn dầu – Kích thước: (70x90)cm. Tham gia triển lãm "Những con đường của cuộc sống 3", tháng 4 năm 2016 của Câu lạc bộ hoạ sĩ trẻ Lam Sơn Thanh Hoá.
+ Tác phẩm: “CÓ PHẢI MƯA VỪA QUA” - Chất liệu: Sơn dầu - Kích thước: (100x 110)cm. Tham gia triển lãm khu vực Bắc Miền Trung năm 2018, tại Hà Tĩnh.
+ Tranh: THU VỘI VÀNG - chất liệu: Sơn dầu- kích thước: 60x 110cm. Triển lãm ”Đao Pháp” do Vicas Art Studio (Viện nghiên cứu Văn hoá Nghệ Thuật Quốc gia Việt Nam) tổ chức 27/ 12/ 2018 tại Hà Nội.
+ Trưng bày 3 tác phẩm TỊNH TÂM, VẾT THỜI GIAN, DƯỚI BÓNG SALA. TRIỂN LÃM NHÓM 36+ tại 29 Hàng Bài - Hà Nội năm 2019