Vào vụ!

9.000.000

Tác phẩm: Vào vụ
Chất liệu: Oil on canvas:st 2019
Kích cỡ: 81-81cm