Sắc xuân

3.000.000

Kích thước 60× 80cm
Chất liệu sơn dầu
Sáng tác năm 2022

Mã: 15152 Số lượt xem: 119 Danh mục: Chia sẻ: