Thiếu nữ bên hồ

6.000.000

Năm sáng tác sơn dầu
Kích thước 60×80cm

Mã: 15092 Số lượt xem: 49 Danh mục: Chia sẻ: