Thiếu nữ

7.500.000

Tên tác phẩm: Thiếu nữ
Kích thước: 60×80×3(cm)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Năm sáng tác: 2019

Mã: 5830 Số lượt xem: 1182 Danh mục: