Thiếu nữ

15.000.000

Acrylic trên toan
90x120cm

Mã: 8704 Số lượt xem: 90 Danh mục: ,