Khung tranh gỗ cao cấp, màu sắc và bản khung tùy chọn

Kích thước: tùy chọn theo yêu cầu quý khách
Chất liệu: gỗ gõ đỏ
Bản khung: tùy chọn theo yêu cầu
Màu sắc tùy chọn theo yêu cầu

Mã: 8652 Số lượt xem: 446 Danh mục: , Chia sẻ: