Vạt nắng

14.999.997

Tác phẩm: Vạt nắng
Chất liệu: Acrylic/toan
Kích thước: 70 x 100cm
Sáng tác: 2021

Mã: 8594 Số lượt xem: 359 Danh mục: Chia sẻ: