Phố nắng 1

8.000.000

Năm sáng tác: 2021
Chất liệu: Acrylic trên toan vải
Kích thước: 80cm x 80 cm

Mã: 8722 Số lượt xem: 317 Danh mục: Chia sẻ: