Trừu Tượng

8.000.000

Tên tác phẩm: Trừu tượng
Kích thước: 80×1000×3(cm)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Năm sáng tác: 2012

Mã: 5864 Số lượt xem: 1005 Danh mục: ,