Tóc đuôi gà

8.000.000

Tên tác phẩm: Tóc đuôi gà
Kích thước: 60×80×3(cm)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Năm sáng tác: 2019

Mã: 5827 Số lượt xem: 1156 Danh mục: Chia sẻ: