Thiếu nữ và bình hoa

3.000.000

Tên tác phẩm: Thiêú nữ và bình hoa
Kích thước: 60×80×3(cm)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Năm sáng tác: 2015

Mã: 5834 Số lượt xem: 1363 Danh mục: , , , Chia sẻ: