Nương náu

3.000.000

Tên tác phẩm: Nương náu
Kích thước: 60×80×3(cm)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Năm sáng tác: 2018

Mã: 5805 Số lượt xem: 119 Danh mục: , ,