Gói Ghém

5.880.000

Tên tác phẩm: Gói Ghém
Kích thước: 60×80×3(cm)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Năm sáng tác: 2018.

Mã: 5768 Số lượt xem: 1330 Danh mục: , Chia sẻ: