Khoả Thân

8.860.000

Tên tác phẩm: Khoả thân
Kích thước: 60×80×3(cm)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Năm sáng tác: 2019

Mã: 5751 Số lượt xem: 1637 Danh mục: , Chia sẻ: