Magahedon

6.600.000

Kích thước:60×80×3(cm)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Năm sáng tác: 2019.

Mã: 5736 Số lượt xem: 1050 Danh mục: Chia sẻ: