Trưa

10.000.000

Chất liệu acrylic trên toan vải
Kích thước 70x 110cm
Sáng tác 2022

Mã: 16842 Số lượt xem: 74 Danh mục: Chia sẻ: