Tương phùng

9.000.000

Chất liệu acrylic trên toan
Kích thước 60x 90cm
Sáng tác 2021

Mã: 16849 Số lượt xem: 33 Danh mục: Chia sẻ: