Dạ khúc tháng 3 . no2

12.000.000

kt 80 x 80 cm
cl sơn dầu trên bố ( oil on canvas)
st 2019

Mã: 2047 Số lượt xem: 1294 Danh mục: Chia sẻ: