Thiếu nữ và không gian xưa

18.000.000

Chất liệu Acrylic on canvas
Kích thước 70cm x 90cm

Mã: 16618 Số lượt xem: 63 Danh mục: Chia sẻ: