Mắt nhắm Mắt mở

15.000.000

Tên tác phẩm: Mắt nhắm Mắt mở
Kích thước: 60×80×3(cm)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Năm sáng tác: 2019.

Mã: 5772 Số lượt xem: 1503 Danh mục: , Chia sẻ: