Mắt nhắm Mắt mở

15.000.000

Tên tác phẩm: Mắt nhắm Mắt mở
Kích thước: 60×80×3(cm)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Năm sáng tác: 2019.

Mã: 5772 Số lượt xem: 623 Danh mục: