HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG

10.000.000

Acrylic trên toan
100×120cm

Mã: 5790 Số lượt xem: 1016 Danh mục: , ,