Cảnh Chùa

3.500.000

Tên tác phẩm: Cảnh Chùa
Kích thước: 60×80×3(cm)
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Năm sáng tác: 2010
Lời hoạ sỹ:

Số lượt xem: 1124 Danh mục: Chia sẻ: