Xuân vùng cao 02

8.000.000

Sơn dầu trên vải toan
Kt: 90 x 90 cm,
Năm 2017

Mã: 1507 Số lượt xem: 1750 Danh mục: , Chia sẻ: