Fast food

10.000.000

Chất liệu: Khắc gỗ màu
Kích thước: 60x 80 cm
Năm sáng tác: 2013

Mã: 15088 Số lượt xem: 49 Danh mục: Chia sẻ: