Giữ vững chủ quyền biển đảo

10.000.000

Oil on canvas 2019
Sezi 88,8-106,8cm

Mã: 4676 Số lượt xem: 1667 Danh mục: , , Chia sẻ: