Hoàng hôn ngoài khơi

3.000.000

Chất liệu acrylic trên toan
Tranh chưa khung
Kích cỡ 50x60cm

Đã Bán

Mã: 11645 Số lượt xem: 3602 Danh mục: Chia sẻ: