Những cánh chim không mỏi

5.000.000

Chất liệu: Acrylic trên toan.
Kích thước:60x80cm
Năm st: 2021

Mã: 11674 Số lượt xem: 267 Danh mục: Chia sẻ: