Vũng trâu đằm

9.000.000

Tác phẩm: Vũng trâu đằm
Kích cỡ:61-81cm.st 2018
Chất liệu: Oil on canvas: sol

Đã Bán

Mã: 3601 Số lượt xem: 6644 Danh mục: , , , , Chia sẻ: