CHIỀU HẠ

7.000.000

Chất liệu : sơn dầu
Kich thước : 60×80
Sáng tác: 2019