Trở về

6.000.000

Chất liệu :sơn dầu
Kích thước :60×80
Sáng tác :2019
Phong cách : hiện thực