Mùa thu

6.500.000

Chất liệu acrylic trên toan
Kích thước 60x 80cm
Năm sáng tác 2021

Mã: 13944 Số lượt xem: 70 Danh mục: Chia sẻ: