Bạch liên

7.000.000

Chất liệu: Acrylic trên toan vải
Kích cỡ: 80cm x 90cm

Mã: 8532 Số lượt xem: 672 Danh mục: Chia sẻ: