Phố trưa

16.000.000

Chất liệu sơn dầu/toan
Kích thước 100x 120cm
Năm sáng tác 2021

Mã: 14454 Số lượt xem: 239 Danh mục: Chia sẻ: